Adelia Cloud Studio

Adelia Cloud Studio

De belangrijkste voordelen van de HTML 5 generator zijn:

  • hergebruik van bestaande Adelia Visual Studio programma's in de browser als cloud applicatie
  • verlaging van de kosten van software ontwikkeling
  • verlaging van de kosten van infrastructuur (CITRIX, terminal service)
  • web applicaties (ofwel cloud applicaties) kunnen gemaakt worden zonder specifieke kennis van web-ontwikkeling
  • vanuit één broncode wordt voor zowel Windows alsook het web ontwikkeld
  • uw applicaties zijn beschikbaar op álle devices die HTML 5 ondersteunen

Enkele handige geintegreerde onderdelen zijn :

 > Informatie <