Adelia Studio bevat diverse tools om de gebruiker te ondersteunen, zoals:

Deze data modelling-tool biedt een grafisch overzicht van het informatie systeem. Hier kunnen data types, entiteiten, relaties en stukjes code per object worden gemaakt. Versie beheer Hierbinnen kan een onderscheid worden gemaakt tussen ontwikkeling-, test- en productie-omgevingen. Verschillende hulpmiddelen maken het eenvoudig applicaties te upgraden. Vertaal manager Met deze vertaal manager wordt een database met gebruikte woorden aangelegd die vertaald en geintegreert kan worden naar iedere gewenste taal. Deze wordt dan gebruikt voor alle typen omgevingen (iSeries, Windows, Web en/of mobiel). Debugger Verschillende geintegreerde tools maakt het mogelijk te analyseren waarom iets niet verloopt zoals de gebruiker verwacht. Deployment manager Met de deployment tool kunnen nieuwe versies eenvoudig beschikbaar worden gesteld. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om windows applicaties die op verschillende plaatsen draaien automatisch te laten updaten naar de laatste versie. Documentatie Op verschillende plekken binnen Adelia Studio kan de gebruiker informatie toevoegen aan objecten die binnen de documentatie manager automatisch gebruikt wordt voor een algehele technische -en gebruikersdocumentatie. cdm
Adelia Studio