AdeliaData

AdeliaData is een tool om dll's en executables gemaakt door Adelia Studio te analyseren.

Open een MS-DOS commando venster en type het volgende commando in:

AdeliaData <BestandsNaam> | <DirectoryNaam>

Dit commando geeft de naam van het object, versie informatie (provider, applicatie, copyright, bestandsversie en product versie), samen met de Adelia versie van het gegenereerde object, en eventuele opties (zoals debug informatie, is het object multilingual, enz.).

Als de DLL geen Adelia object is, of het is een object gegenereerd vóór versie 11 van Adelia Studio, dan worden de gegevens blanco gelaten. Voorbeeld:
TDBCD1.DLL:
-----------
Provider : 10Thij
Product name :
Copyright : 10Thij
Program name : TDBCD1
Description : TST_DBG_COND_1
File version : 2.0.1.8
Product version : 2.0.1.0
Adelia Version : 12.0.0
Debug : yes
Unicode : no
Multilingual : no
Profiler : no

Als een naam van een directory wordt opgegeven, zullen alle .DLL en .EXE bestanden uit die directory geanalyseerd worden.

Met de optie "-csv" zal de informatie in een csv-bestand worden geplaatst.

Versie nummers

Door

Adelia Studio