High availability : gebruik van een server cluster

Binnen de inrichting van een Adelia Visual - of Adelia Web - eindapplicatie is het mogelijk een cluster van servers te gebruiken in plaats van één server. Hierdoor blijven je applicaties "zo hoog mogelijk beschikbaar", oftewel : high availability

Deze architectuur heeft de volgende voordelen:
  • Veiligheid: de uitval van een server wordt direct opgevangen
  • Optimale prestaties: hogere snelheid voor de eindgebruiker doordat drukke machines worden ontlast
  • Controle: betere schaalbaarheid, een extra machine is eenvoudig in te zetten
  • Onderhoud: onderhoud aan één machine heeft geen impact doordat andere servers de werkzaamheden overnemen
De rechter afbeelding geeft een voorbeeld van een high-availability oplossing met twee applicatie servers.

Inrichting in Adelia Studio

Binnen de "client configuration" van Adelia Studio kan het cluster gedefinieerd worden. Hierbij worden de machines aangegeven die zich in het cluster bevinden en op welke manier de load balancing plaatsvindt:

  • Round-Robin : de verbindingen worden sequentieel over de verschillende servers in het cluster verdeeld
  • By number of connections : de server met de minste verbindingen word geselecteerd (hierbij wordt rekening gehouden met het gewicht dat aan een server is toegewezen

 > Inrichting <

DoorAdelia Studio