Kleuren in Adelia Studio

Binnen Adelia Studio zijn een aantal standaard kleuren gedefinieerd om aan een object toe te wijzen, zoals _COL_COL_MAGENTA, maar uiteraard willen we de mogelijkheid hebben meer kleuren te kunnen kiezen dan de standaard 16 kleuren in dit rijtje.

De property COLOR van een grafisch object kan als volgt worden toegekend uitgaande van een RGB waarde die je in ieder grafisch pakket kunt vaststellen:

COLOR = 256 * 256 * B + 256 * G + R

Vanuit het palet dat op de layout manager is aan te roepen zijn de RGB waarden aan de rechterkant te zien

DoorAdelia Studio