Opnemen van versie nummer

Vanaf versie 12 is het mogelijk voor ieder object een versienummer op te nemen. Dit biedt een betere controle op de uitgeleverde programma objecten.

Dit versienummer kan worden opgebouwd uit de volgende vier cijfers:

  • versie
  • modificatie
  • patch
  • build

Dit nummer kan automatisch door de installatie manager worden toegewezen aan de installatie of handmatig binnen de Adelia object manager.

Ieder gegenereerd programma krijgt deze versie informatie mee in de programma eigenschappen. Binnen Microsoft Windows is dit te zien via het tabblad Eigenschappen.
Op de iSeries kan het worden opgevraagd d.m.v. het commando DSPOBJD OBJ(library/object) OBJTYPE(*PGM) gevolgd door optie 8 (service attributes)

Door


Adelia Studio